8 czerwca 2020, 9:01

Matury w powiecie sanockim

Dzisiaj, 8 czerwca, w całej Polsce rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. W pierwszej kolejności maturzyści zmierzą się z językiem polskim. Zdający muszą przystąpić w sumie do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz obowiązkowo do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W powiecie sanockim do egzaminu maturalnego dopuszczono w tym roku 899 osób: 716 tegorocznych absolwentów oraz 183 uczniów poprawiających wyniki z ubiegłych lat.

Szkoła

Tegoroczni absolwenci

Uczniowie poprawiający egzamin maturalny

I LO w Sanoku

163

30

II LO w Sanoku

161

21

ZS nr 1 w Sanoku

117

12

ZS nr 2 w Sanoku

20

28

ZS nr 3 w Sanoku

205

64

ZS nr 5 w Sanoku

50

28

Łącznie

716

183

Ze względu na stan epidemii maturzyści będą zdawać egzaminy w wyjątkowych warunkach sanitarnych. Niezbędna jest dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz przestrzeganie odległości między ławkami co najmniej 1,5-metra. Maturzyści będą korzystać z własnych przyborów, tj.: długopisy, linijki, cyrkle, kalkulatory, itp. Obowiązkowa jest także dezynfekcja ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający. Uczniowie nie mogą gromadzić się przed szkołą i salą egzaminacyjną, stąd też do ich dyspozycji będzie kilka wejść. Z powodu epidemii maturzyści nie przystąpią do egzaminów ustnych.

Wyniki egzaminu maturalnego poznamy 11 sierpnia

Aby zdać maturę, maturzysta musi uzyskać z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Osoby, którym nie uda się zdać jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do poprawki 8 września. Abiturienci, którzy nie zdadzą więcej niż jednego egzaminu, do poprawek mogą przystąpić dopiero za rok.

Przewidziano również dodatkowy termin egzaminu maturalnego (w dniach 8 – 14 lipca) dla osób, które z różnych przyczyn (np. kwarantanna) nie mogą przystąpić do matury w czerwcu.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988