3 czerwca 2020, 11:32

Komunikat w sprawie obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Sanoku.

Komunikat
w sprawie obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Drodzy Mieszkańcy powiatu sanockiego

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników
Starostwo Powiatowe w Sanoku zwraca się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości wyboru następujących sposobów załatwienia sprawy :

1) telefonicznie – numery telefonów dostępne pod linkiem https://powiat-sanok.pl/bip/starostwo-powiatowe/wydzialy/

2) drogą pocztową : Starostwo Powiatowe w Sanoku, Rynek 1, 38 – 500 Sanok

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres poczty : powiat-sanok@powiat-sanok.pl oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

4) poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu.

Jednocześnie, kierując się zasadami bezpieczeństwa i wymogami reżimu sanitarnego, w przypadku podjęcia decyzji o osobistej wizycie w urzędzie w celu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu bezpośrednio w wybranym wydziale.

Powyższe podyktowane jest faktem, iż zgodnie z wytycznymi w pomieszczeniu biurowym, oprócz pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi klientów może przebywać tylko 1 osoba.

W trakcie wizyty w Starostwie Powiatowym w Sanoku należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych środków bezpieczeństwa:

  • przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących
  • zachowaniu min. 1,5 m odległości od drugiej osoby
  • zasłanianiu ust i nosa
  • zdezynfekowaniu rąk środkiem znajdującym się przy wejściu i na poszczególnych piętrach urzędu.

W przypadku występowania objawów w postaci gorączki, bólu gardła, przeziębienia prosimy o powstrzymanie się od wizyty w urzędzie.