4 czerwca 2020, 12:21

Informacja dotycząca działalności stowarzyszeń i fundacji

W związku z wprowadzeniem 4 etapu znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, tj. zniesieniem limitu osób przebywających w miejscach publicznych zwracamy się do stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Sanockiego o przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo – wyborczych i aktualizację danych podlegających wpisowi do Ewidencji Starosty Sanockiego jako organu nadzoru.
Stowarzyszenia i fundacje, których kadencja upłynęła powinny w możliwie szybkim terminie dokonać wyboru nowego zarządu
i komisji rewizyjnej.

Protokół z wyboru ww. władz wraz z listą obecności oraz ewentualnymi uchwałami o zmianie treści statutu należy wysłać pocztą
na adres:

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok

lub dokumenty te w formie skanu przesłać na nast. e-mail: obrona@powiat-sanok.pl

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988