18 maja 2020, 12:31

Decyzja Starosty Sanockiego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody w składnikach majatkowych i obniżenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 385 położonej w Raczkowej