13 maja 2021, 11:19

Co dalej z drogą w Załużu?

Remont drogi w Załużu w gminie Sanok jest priorytetowym zadaniem dla władz Powiatu Sanockiego, dlatego też poczyniono mnóstwo działań, które umożliwiły przyspieszenie terminu realizacji inwestycji.

– Zdajemy sobie sprawę, że dotychczas poniesione nakłady na odbudowę bądź doraźne remonty zniszczonych odcinków drogi w Załużu tylko w pewnym zakresie rozwiązały problem jej złego stanu technicznego – mówi Stanisław Chęć, Starosta Sanocki. – Zarząd Powiatu Sanockiego, dostrzegając potrzebę pilnego remontu i biorąc pod uwagę nie tylko komfort podróżowania kierowców, ale przede wszystkim konieczność zaplanowania chodników mających bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pieszych, zlecił w czerwcu 2019 roku opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi na odcinku Załuż - Lesko. Zaczynaliśmy pracę od zera, ponieważ we wcześniejszych latach nikt nie podjął się realizacji tego zadania.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią Powiat Sanocki uzyskał szereg niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych przepisami prawa. To między innymi uzgodnienie prowadzenia robót w obrębie stanowisk archeologicznych przy podnóżu zamku Sobień przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, otrzymanie decyzji Wójta Gminy Sanok o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ze względu na położenie fragmentu drogi w obszarze chronionym Natura 2000 oraz uzyskanie zgody na dysponowanie gruntami pokrytymi wodami płynącymi wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dopełnienie wymienionych formalności było niezbędne dla dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 30 lipca 2020 roku Powiat Sanocki złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ogłoszonym naborze otrzymaliśmy środki na dwie inne inwestycje, niestety tym razem, nie udało się pozyskać pieniędzy na drogę w Załużu. Należy jednak podkreślić, że wniosek o dofinansowanie nie został odrzucony z przyczyn formalnych bądź błędów merytorycznych, ale z powodu ograniczonej puli środków przeznaczonych dla województwa podkarpackiego.

– Zapewniam jednak, że droga w Załużu zostanie wyremontowana w możliwie najszybszym czasie, jak tylko uda nam się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji – dodaje Starosta Sanocki. – Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zdobędziemy na ten cel pieniądze.

Mimo trudnej sytuacji finansowej Powiatu Sanockiego, przez cały czas powstają nowe inwestycje. W kwietniu 2021 roku pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg aż 10 174 151,00 zł, które są przeznaczone na kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina, Sanok - Liszna oraz Turze Pole – Zarszyn.

Powiat Sanocki otrzymał również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 mln zł. 4 mln zł przeznaczone zostało na przebudowę istniejącej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku oraz na rozbudowę o nową część. Drugie 4 mln zł umożliwi realizację projektu pn. „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku - jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym)”. W ramach zadania zaplanowano przebudowę pomieszczeń budynku głównego szpitala na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz alokację Zakładu Analityki i Zakładu Mikrobiologii do pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

W ciągu ostatniego roku wyremontowano m.in. ulicę 800-lecia w Sanoku, przebudowano drogę powiatową Wzdów - Besko, zniszczoną przez powódź drogę w Wujskiem oraz w Raczkowej, przebudowano drogę na odcinku Raczkowa - Mrzygłód, wybudowano most w Tyrawie Solnej oraz przeprowadzono wiele innych ważnych inwestycji.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988