16 czerwca 2020, 10:48

Bezrobocie w powiecie sanockim nieznacznie wzrasta

W maju w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku zarejestrowało się 239 bezrobotnych, a wyrejestrowało 216 osób. Na koniec miesiąca w ewidencji PUP było łącznie 3 071 osób.

- Stopa bezrobocia na koniec kwietnia wyniosła w powiecie sanockim 7,2 proc., gdzie w województwie podkarpackim kształtowała się na poziomie 8,6 proc, a w Polsce 5,8 proc - wylicza Wojciech Wydrzyński, dyrektor PUP w Sanoku. - W urzędzie od początku roku miesięcznie rejestruje się porównywalna liczba osób, natomiast znacznie mniej wyrejestrowuje się.

Jako przykład dyrektor podaje maj 2019 roku, kiedy pracę podjęło 465 bezrobotnych. W maju br. z PUP w Sanoku wyrejestrowało się jedynie 216 osób. Mniej jest też ofert pracy, stąd też stopa bezrobocia nieznacznie wzrasta.

Jak informuje dyrektor urzędu pracy, do 9 czerwca PUP w Sanoku udzielił mikroprzedsiębiorcom 2 996 pożyczek w kwocie 5 tys. zł na łączną kwotę 14 979 420,00 zł.

- 28 maja zakończyliśmy drugi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców - mówi Wojciech Wydrzyński. - W dwóch naborach otrzymaliśmy łącznie 293 wnioski, z czego do chwili obecnej rozpatrzyliśmy 174 podania. Kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 2 568 609,00 zł. Wsparciem objęto 1 364 pracowników.

Pomoc udzielono również przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników. Z prośbą o wsparcie do 9 czerwca wpłynęło 351 wniosków, z czego rozpatrzono już 329. Kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 1 008 540,00 zł.

Na wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku mogą również liczyć organizacje pozarządowe. Do 9 czerwca do sanockiego urzędu wpłynęło 11 wniosków, rozpatrzono 6 na kwotę 44 473,00 zł. Dofinansowaniem objęto 29 pracowników.

- Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia uruchomimy 16 czerwca - dodaje dyrektor PUP. - Na bieżąco realizujemy także ustawowe zadania urzędu, a od 1 czerwca ponownie uruchomiliśmy bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

20 maja do PUP w Sanoku wpłynęło pismo z firmy Pass Polska Sp. zo. o. zawiadamiające o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego 320 pracowników do 30 czerwca br.

- Jesteśmy w kontakcie z działem personalnym spółki i w momencie ustalenia przez nich ilości pracowników z powiatu sanockiego, podejmiemy stosowne działania - zapewnia dyrektor Wydrzyński.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988