Wybór Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji

Wybór Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

14 listopada 2013 roku Powiat Sanocki złożył zamówienie na pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków szkolnego organizatora rozwoju edukacji SORE „Wspomaganie szkół przedszkoli w Powiecie Sanockim”.

Planowany zakres obowiązków SORE obejmuje m.in. koordynację procesów rozwojowych podopiecznych szkół/przedszkoli poprzez: pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych, opracowanie rocznych planów wsparcia każdej szkoły/przedszkola jednego na rok szkolny, pomoc w opracowaniu szczegółowego zakresu zadań i wymagań ekspertów do prowadzenia spotkań edukacyjnych uwzględnionych w planie wsparcia i ofercie doskonalenia oraz monitorowanie procesu doskonalenia; prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanej funkcji; współpracę z personelem projektu.

W dniu 4 grudnia 2013 roku, na stronie internetowej Powiatu Sanockiego ukazała się informacja Zarządu Powiatu Sanockiego, który poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej procedury na stanowiska SORE w poniższych placówkach zostali wybrani.

1. Małgorzata KIELAR:

· Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 3 w Sanoku, ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok,

· Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 4 w Sanoku, ul. Robotnicza 13A, 38-500 Sanok,

· Szkoła podstawowa nr 1im. Gen. Bronisława Prugara - Ketlinga w Sanoku, Al. Szwajcarii 5, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowotańcu, Nowotaniec 77, 38-505 Bukowsko,

· Gimnazjum w Zespole Szkół w Komańczy, 38-543 Komańcza 249,

· Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach, Niebieszczany 492, 38-500 Sanok,

· Gimnazjum w Niebieszczanach, Niebieszczany 492, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa w Prusieku, 38-500 Sanok, Prusiek 157

2. Aneta PELC:

· Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 3 w Sanoku, ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok,

· Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 4 w Sanoku, ul. Robotnicza 13A, 38-500 Sanok,

· Szkoła podstawowa nr 1im. Gen. Bronisława Prugara - Ketlinga w Sanoku, Al. Szwajcarii 5, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowotańcu, Nowotaniec 77, 38-505 Bukowsko,

· Gimnazjum w Zespole Szkół w Komańczy, 38-543 Komańcza 249,

· Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach, Niebieszczany 492, 38-500 Sanok,

· Gimnazjum w Niebieszczanach, Niebieszczany 492, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa w Prusieku, 38-500 Sanok, Prusiek 157

3. Maria KORZENIOWSKA

· Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach, Nowosielce 206, 38-530 Zarszyn.

· Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, ul. Rymanowska 17, 38-500 Sanok,

· Zespół Szkół w Besku - Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54, 38-524 Besko,

· Zespół Szkół w Besku - Gimnazjum, ul. Kolejowa 54, 38-524 Besko,

· Szkoła Podstawowa w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn,

· Gimnazjum w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn,

· Gimnazjum w Długiem im. Św. Jadwigi Królowej, Długie 321, 38-530 Zarszyn,

· Szkoła Podstawowa w Nowosielcach, Nowosielce 149, 38-533 Nowosielce.

4. Anna STASICKA

· Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza Technikum nr 5, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok,

· Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie - Szkoła Podstawowa, Pobiedno, 38-505 Bukowsko,

· Gimnazjum nr 3 w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 63,

· Zespół Szkół w Strachocinie, Gimnazjum, Strachocina 341, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa w Pakoszówce, Pakoszówka 222, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie, Mrzygłód 170, 38-503 Mrzygłód,

· Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym, Srogów Górny 137, 38-500 Sanok

5. Anna ADAMIAK

· I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku im. KEN, ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok,

· II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku im. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Mickiewicza 11, 38-500 Sanok,

· Technikum Nr 1 w Sanoku w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku im. Karola Adamieckiego,
38-500 Sanok, ul. Jana III Sobieskiego 23,

· Zespół Szkół w Bukowsku - Szkoła Podstawowa im. prof. Juliana Krzyżanowskiego,
38-505 Bukowsko,

· Zespół Szkół w Bukowsku - Publiczne Gimnazjum, 38-505 Bukowsko,

· Gimnazjum Nr 1 w Sanoku im. Grzegorza z Sanoka, ul. Kochanowskiego 2, 38-500 Sanok,

· Zespół Szkół w Trepczy - Szkoła Podstawowa, ul. Sanocka 16 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, Odrzechowa 220, 38-530 Zarszyn.

6. Ewelina BIŁAS

· Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sanoku, ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok,

· Gimnazjum Nr 2 w Sanoku im. Królowej Zofii, ul. Jana III Sobieskiego 5, 38-500 Sanok,

· Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku im. Grzegorza z Sanoka - Technikum Nr 2, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok,

· Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku im. Grzegorza z Sanoka - III Liceum Ogólnokształcące, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska,

· Gimnazjum w Rzepedzi, 38-542 Rzepedź, Osiedle A 30,

· Szkoła Podstawowa w Czaszynie, Czaszyn 191, 38-516 Tarnawa Dolna,

· Szkoła Podstawowa w Łukowem, Łukowe 64, 38-516 Tarnawa Dolna.

7. Urszula MAŁEK

· Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego,
ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok,

· Technikum Nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Sadowa 21,
38-500 Sanok,

· Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sanoku, ul. Sadowa 11, 38-500 Sanok,

· Szkoła Podstawowa w Porażu, Poraż 45, 38-540 Zagórz,

· Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu, Jaćmierz 230, 38-530 Zarszyn,

· Szkoła Podstawowa w Bażanówce, Bażanówka 102, 38-530 Zarszyn,

· Szkoła Podstawowa w Kostarowcach im. Św. Andrzeja Boboli, Kostarowce 79, 38-500 Sanok,

· Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, ul. Jana Pawła II 25, 38-500 Sanok.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988