Wybór KOORDYNATORÓW SIECI

W dniu 20.03.2014 r. Powiat Sanocki podpisał umowę z Panią Małgorzatą Buczek na PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA SIECI o tematyce: „edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego” oraz z Panem Markiem Stawarczykiem na PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA SIECI o tematyce: „praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok I) – bezpieczny Internet. Zakres obowiązków obejmuje:

a) Diagnozę potrzeb członków poszczególnych sieci w zakresie doskonalenia,

b) Przygotowanie planu pracy sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników sieci i harmonogramu spotkań sieci, na podstawie propozycji zawartych w „Przewodniku metodycznym dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia”, opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,

c) organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci nie rzadziej niż 5 razy w roku szkolnym

d) Wnioskowanie o pozyskanie ekspertów zewnętrznych (prelegentów) – specjalistów w zakresie tematu pracy sieci,

e) Bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz wymiany doświadczeń uczestników (praca na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl),

f) Zamieszczenie na platformie internetowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci,

g) Sporządzenie rocznego raportu z pracy sieci,

h) Promocję działań sieci w środowisku lokalnym.


W dniu 11.04.2014 r. Powiat Sanocki podpisał umowę z Panem Bogdanem Buczkiem „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”, oraz Lidią Mackiewicz Adamską „Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole”

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988