Wybór koordynatora merytorycznego

2 października 2013 roku Powiat Sanocki złożył zamówienie na pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków koordynatora merytorycznego w projekcie „Wspomaganie szkół przedszkoli w Powiecie Sanockim”.

Planowany zakres obowiązków koordynatora merytorycznego obejmuje m.in. opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania oraz prowadzenie badań jakościowych wdrażania tego programu, prowadzenie badań zgodności PPW z Rocznymi Program Wspomagania w szkołach i przedszkolach, opracowanie raportu po pierwszym i drugim roku wdrażania PPW, ewentualna jego modyfikacja a także koordynowanie merytoryczne realizacji projektu.

W dniu 8 października 2013 roku, na stronie internetowej Powiatu Sanockiego ukazała się informacja Zarządu Powiatu Sanockiego, który poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko koordynatora merytorycznego została wybrana Pani Marta Muszyńska. Umowa na pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w powyższym projekcie wsparcia powiatowych placówek oświatowych została podpisana w dniu 24.10.2013 roku.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988