Wybór firmy zarządzającej

2 grudnia 2014 roku została podpisana umowa z firmą zarządzającą FUH EDU - MAR Marek Stabryła, która będzie nadzorowała realizację projektu pn. „Wspomagania szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim”.

Umowę z firmą zarządzającą podpisali: Wicestarosta Sanocki Wacław Krawczyk, członek zarządu Powiatu Sanockiego Waldemar Och przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sanockiego Krystyny Chrząszcz.

Firma zarządzająca FUH EDU – MAR Marek Stabryła, wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego, będzie świadczyć usługi związane z doradztwem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją wszystkich etapów zadania, mającego na celu podniesienie jakości funkcjonowania istniejącego w powiecie systemu doskonalenia nauczycieli. W ramach kontraktu firma odpowiedzialna jest także za przygotowywanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działań ujętych w projekcie.

Zlecenie usługi zarządzania firmie zewnętrznej związane było nie tylko z optymalizacją kosztów i prostotą rozliczeń w odniesieniu do zaangażowanego personelu projektu ale również z ryzykiem poruszania się z obszarach skomplikowanych przepisów prawa i często utrudnionym dostępie do jednoznacznej jego wykładni.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988