Wskaźnik pomiaru celu Powiatowy Program Wsparcia ( PPW) zawierający szczegółową koncepcję wsparcia szkół w powiecie sanockim

Koordynator merytoryczny projektu Pani Marta Muszyńska opracowała powiatową strategię funkcjonowania kompleksowego systemu wsparcia szkół tzw. Powiatowy Program Wsparcia ( PPW) zawierający: wskazanie podmiotów realizujących zadania z zakresu kompleksowego wsparcia szkół/przedszkoli ,sposób realizacji ww. zadań, wskazanie zasobów instytucjonalnych ,technicznych, kadrowych oraz kierunki rozwoju własnych kadr ,które będą wykorzystywane w trakcie realizacji zadań z zakresu wsparcia, wskazanie liczby i harmonogramu wdrażania RPW w szkołach /przedszkolach.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988