Uroczysta konferencja tematyczna z zakresu nowego sposobu wspomagania rozwoju placówek oświatowych na terenie powiatu sanockiego.

20 sierpnia w Klubie "Górnik" odbyła się uroczysta konferencja dla dyrektorów szkół i przedstawicieli JST z terenu Powiatu Sanockiego na temat:
KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY - NOWE SPOJRZENIE NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa określonych przez MEN na rok szkolny 2013/2014, a także prezentacja założeń projektu, który będzie realizowany przez Powiat Sanocki od września bieżącego roku.

W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, 4 przedszkola i 52 szkoły z terenu powiatu sanockiego będą mogły uczestniczyć w projekcie „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim”. Projekt dotyczy nowego systemu doskonalenia nauczycieli i stanowi pilotaż Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie jego wdrażania. W województwie podkarpackim osiem powiatów – w tym Powiat Sanocki - (na 25 ziemskich i grodzkich) spełniło wymogi i uzyskało na ten cel dofinansowanie. Jest ono spore, gdyż kwota przekracza 1,4 mln. zł. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania istniejącego w powiecie systemu doskonalenia nauczycieli. Polegać będzie na przeprowadzeniu pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole lub przedszkolu na bazie 2 rocznych ofert doskonalenia, które można będzie wybrać z propozycji opracowanych przez MEN.

Gospodarzem spotkania był Wacław Krawczyk – Wicestarosta Sanocki. Specjalnym gościem konferencji była Pani Wicewojewoda Alicja Wosik. W spotkaniu uczestniczyli również radni: Adam Drozd, Tadeusz Nabywaniec i Piotr Uruski. Burmistrza Miasta Sanoka reprezentowała Irena Penar naczelnik wydziału edukacji. Krystyna Chowaniec wygłosiła prelekcję na temat „Kierunki polityki edukacyjnej państwa na rok szkolny 2013/13 a nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły”, natomiast Danuta Lebuda Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej”. Główne zagadnienia związane z realizacją projektu nakreśliła dyrektor CDN w Sanoku – Marta Muszyńska

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988