Szkoły biorące udział w projekcie

W dniach 23-26 września 2013 roku, w związku z planowaną rekrutacją dokonano określenia kryteriów dostępu, przeprowadzono analizę zgodności złożonych przez szkoły deklaracji z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, analizę wyników zdawalności egzaminów na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Krakowie w odniesieniu do placówek objętych procesem rekrutacji. Zostały opracowane statystyczne dane wyjściowe na potrzeby prac przyszłej komisji rekrutacyjnej.

24 września 2013 roku Starosta Sanocki powołał zarządzeniem komisję do przeprowadzenia wyboru i zatwierdzenia listy szkół uczestniczących w projekcie pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim”.

Protokołem z dnia 1 października 2013 roku komisja po zakończeniu procesu rekrutacji dokonała wyboru i zatwierdziła do uczestnictwa w projekcie listę szkół i przedszkoli, którą zaprezentowano w poniższej tabeli.


lp

Nazwa placówki

Adres

1

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1

38500 Sanok, Rymanowska 15

2

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 2

38500 Sanok, Sadowa 11

3

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3

38500 Sanok, ul. Podgórze 26

4

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4

38500 Sanok, ul. Robotnicza 13a

lp

Nazwa placówki

Adres

1

Szkoła Podstawowa nr 2

38500 Sanok, Rymanowska 17

2

Szkoła Podstawowa nr 1

38500 Sanok, Al. Szwajcarii 5

3

Szkoła Podstawowa nr 3

38500 Sanok, Stróżowska 4

4

Szkoła Podstawowa nr 4

38500 Sanok, Sadowa 12

5

Szkoła Podstawowa nr 6

38500 Sanok, Przemyska 80

6

Zespół Szkół w Besku - Szkoła Podstawowa

38524 Besko, Kolejowa 54

7

Zespół Szkół w Bukowsku - Szkoła Podstawowa

38505 Bukowsko

8

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie - Szkoła Podstawowa

38505 Bukowsko, Pobiedno

9

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowotańcu

38505 Nowotaniec 77

10

Zespół Szkół w Dobrej – Szkoła Podstawowa

38503 Dobra 48

11

Zespół Szkół w Rzepedzi - Szkoła Podstawowa

38542 Rzepedź, Osiedle A 30

12

Szkoła Podstawowa Mrzygłód

38503 Mrzygłód 170

13

Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym

38500 Sanok, Srogów Górny 137

14

Szkoła Podstawowa w Pakoszówce

38500 Sanok, Pakoszówka 222

15

Szkoła Podstawowa w Kostarowcach

38500 Sanok, Kostarowce 79

16

Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach

38500 Sanok, Niebieszczany 492

17

Szkoła Podstawowa Prusiek

38500 Sanok, Prusiek 157

18

Zespół Szkół w Trepczy - Szkoła Podstawowa

38500 Sanok, Trepcza, Sanocka 16

19

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

38535 Tyrawa Wołoska 138

20

Szkoła Podstawowa Czaszyn

38516 Tarnawa Dolna, Czaszyn 191

21

Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Sw.Kazimierza w Zagórzu

38540 Zagórz, Piłsudskiego 70

22

Szkoła Podstawowa w Porażu

38540 Zagórz, Poraż 45

23

Szkoła Podstawowa w Łukowem

38516 Tarnawa Dolna, Łukowe 64

24

Szkoła Podstawowa im.W. Witosa w Tarnawie Dolnej

38516 Tarnawa Dolna 28

25

Szkoła Podstawowa w Zarszynie

38530 Zarszyn, Bieszczadzka 19

26

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej

38530 Zarszyn, Odrzechowa 220

27

Szkoła Podstawowa Bażanówka

38530 Zarszyn, Bażanówka 102

28

Szkoła Podstawowa Jaćmierz

38530 Zarszyn, Jaćmierz 230

29

Szkoła Podstawowa w Nowosielcach

38533 Nowosielce 149

lp

Nazwa placówki

Adres

1

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

38500 Sanok, Sobieskiego 5

2

Gimnazjum nr 1 w Sanoku im. Grzegorza z Sanoka

38500 Sanok, Kochanowskiego 2

3

Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku

38500 Sanok, Jana Pawła II 25

4

Zespół Szkół w Besku - Gimnazjum w Besku

38524 Besko, Kolejowa 54

5

Publiczne Gimnazjum w Bukowsku

38505 Bukowsko

6

Gimnazjum nr 3

38500 Sanok, Lipińskiego 63

7

Gimnazjum w Komańczy - ZS w Komańczy

38543 Komańcza 249

8

Gimnazjum w Strachocinie

38500 Sanok, Strachocina 341

9

Gimnazjum w Niebieszczanach

38500 Sanok, Niebieszczany 492

10

Gimnazjum w Rzepedzi

38542 Rzepedź, Osiedle A 30

11

Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wvszvńskieco w Zagórzu

38540 Zagórz, Wolności 10

12

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej

38516 Tarnawa Dolna 28

13

Gimnazjum w Zarszynie

38530 Zarszyn, Bieszczadzka 19

14

Gimnazjum w Długiem

38530 Zarszyn, Długie 321

lp

Nazwa placówki

Adres

1

I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

38500 Sanok, Zagrody 1

2

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

38500 Sanok, Mickiewicza 11

3

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

38500 Sanok, Stróżowska 15

4

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1

38500 Sanok, Sobieskiego 23

5

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2

38500 Sanok, Stróżowska 15

6

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 3

38500 Sanok, Stróżowska 16

7

Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4

38500 Sanok, Sadowa 21

8

Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5

38500 Sanok, Jagiellońska 22

9

Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

38530 Zarszyn, Nowosielce 206

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988