2.Sieci współpracy i samokształcenia – rok szkolny 2014/2015

Niebawem, zgodnie z nowelizacja prawa oświatowego zaczną obowiązywać zmiany dotyczące systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Od 2016 roku zacznie obowiązywać nowe procesowe obowiązkowe wspomaganie szkół i placówek. Najważniejsze założenie organizacyjne tego procesowego wspomagania to sieci współpracy i samokształcenia skupiające nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół, ale z obszaru jednego powiatu. Sieć daje możliwość wymiany doświadczeń, poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkań oraz poprzez platformę internetową. Zmiany zawarte w prawie oświatowym dotyczą nowego podejścia ośrodków do potrzeb szkoły. Przede wszystkim zakres wspomagania będzie wynikać z indywidualnej analizy sytuacji szkoły. Docelowo we wspomaganiu szkół oprócz ośrodków doskonalenia nauczycieli będą uczestniczyć również biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Powstaną roczne plany wspomagania, których koordynacją zajmą się specjalni zewnętrzni konsultanci.

W roku szkolnym 2014/2015 nadal kontynuują pracę 4 sieci o tematyce:

1. " Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego" – Koordynator Sieci: Małgorzata Buczek

2. " Jak skutecznie wspierać dziecko w uczeniu się matematyki" – Koordynator Sieci: Bogdan Buczek

3. „Praca z nowoczesnymi technologiami ( TIK)- rok I” – Koordynator Sieci: Marek Stawarczyk

4. „Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” – Koordynator Sieci: Lidia Mackiewicz-Adamska

Spotkania w sieciach tematycznych odbywać się będą do końca roku szkolnego, średnio raz na miesiąc.

Ponadto zaplanowano w ramach poszczególnych sieci spotkania z ekspertami prowadzącymi szkolenia w formie warsztatów i konsultacji. W roku szkolnym 2014/2015 szkolenia będą dotyczyć:


Niebawem, zgodnie z nowelizacja prawa oświatowego zaczną obowiązywać zmiany dotyczące systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Od 2016 roku zacznie obowiązywać nowe procesowe obowiązkowe wspomaganie szkół i placówek. Najważniejsze założenie organizacyjne tego procesowego wspomagania to sieci współpracy i samokształcenia skupiające nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół, ale z obszaru jednego powiatu. Sieć daje możliwość wymiany doświadczeń, poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkań oraz poprzez platformę internetową. Zmiany zawarte w prawie oświatowym dotyczą nowego podejścia ośrodków do potrzeb szkoły. Przede wszystkim zakres wspomagania będzie wynikać z indywidualnej analizy sytuacji szkoły. Docelowo we wspomaganiu szkół oprócz ośrodków doskonalenia nauczycieli będą uczestniczyć również biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Powstaną roczne plany wspomagania, których koordynacją zajmą się specjalni zewnętrzni konsultanci.

W roku szkolnym 2014/2015 nadal kontynuują pracę 4 sieci o tematyce:

1. " Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego" – Koordynator Sieci: Małgorzata Buczek

2. " Jak skutecznie wspierać dziecko w uczeniu się matematyki" – Koordynator Sieci: Bogdan Buczek

3. „Praca z nowoczesnymi technologiami ( TIK)- rok I” – Koordynator Sieci: Marek Stawarczyk

4. „Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” – Koordynator Sieci: Lidia Mackiewicz-Adamska

Spotkania w sieciach tematycznych odbywać się będą do końca roku szkolnego, średnio raz na miesiąc.

Ponadto zaplanowano w ramach poszczególnych sieci spotkania z ekspertami prowadzącymi szkolenia w formie warsztatów i konsultacji. W roku szkolnym 2014/2015 szkolenia będą dotyczyć:

SIEĆ W RAMACH KTÓREJ PROWADZONE SĄ WARSZTATY/KONSULTACJE

TEMAT SZKOLENIA

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN

EKSPERT PROWADZĄCY

TERMIN REALIZACJI

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI ( TIK)- ROK I

Tożsamość internetowa zagrożenia, teraźniejszość i przyszłość, problemy portali społecznościowych

8

Łukasz Matusz
Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej
ul. M. Konopnickiej 18
38-500 Sanok

20.06.2015

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI ( TIK)- ROK I

Przestępczość w internetowych platformach handlowych oraz przestępczość finansowa w Internecie

7

Jakub Pepłoński
ul. Dworcowa 39
64- 530 Kaźmierz

20.06.2015

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI ( TIK)- ROK I

Prawa autorskie do oprogramowania podstawy licencjonowania, zagrożenia oraz najnowsze trendy na przykładach naruszeń i oszustw

5

Faustyna Krasulak
Kancelaria Prawnicza
ul. Piłsudskiego 32/13
38-540 Zagórz

20.06.2015

ZADANIA DYREKTORA W ZAKRESIE ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

20

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35—036 Rzeszów

30.04.2015

EDUKACJA FILMOWA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego

20

Faustyna Krasulak
Kancelaria Prawnicza Faustyna Krasulak Radca Prawny; CENTRUM BADANIA OPINII GOSPODARCZYCH, POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
ul. Ossolińskich 2,
38-600 Lesko

30.04.2015

JAK SKUTECZNIE WSPIERAĆ DZIECKO W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI?

Jak skutecznie wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

20

Bronisław Pabich
Matematyczna Edukacja i Oprogramowanie Komputerowe
MATH-COMP-EDUC
ul. Szpitalna 15
32-020 Wieliczka

30.04.2015


© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988