Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli

W dniu 14.04.2014 r Powiat Sanocki podpisał umowę z Marcinem Mołoniem i Tomaszem Kobylańskim prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Self Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne M. Mołoń, T. Kobylański S.C. z siedzibą w Rzeszowie 35-025, ul. Zygmuntowska 12 lok. 5, Pawłem Komendą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ENDUINFO Firma Usługowa, Anną Kozimor-Cyganik, Wacław Bojarski, Firmą Szkoleniowo - Usługową ANWIKORI, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Stowarzyszeniem Teoria i Praktyka dotyczącą wykonania usługi polegającej na realizacji oferty doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów i konsultacji w ramach projektu pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim”

Warsztaty/wykłady/konsultacje będą realizowane w każdej grupie przez jednego trenera zaakceptowanego przez Zamawiającego w ramach tematów wybranych z ofert doskonalenia nauczycieli i dyrektorów przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i dostosowanych do potrzeb szkół i przedszkoli z terenu powiatu sanockiego.

Zakładany wymiar czasu pracy w ramach każdej z części zamówienia na jednego prowadzącego wynosi: 15 godzin warsztatów (1 godz. = 45 min), 12 godzin wykładów i konsultacji grupowych (1 godz. = 45 min), 10 godzin konsultacji indywidualnych (1 godz. = 45 min), 5 godzin konsultacji grupowych (1 godz. = 45 min). Razem 42 godziny na każdą szkołę/przedszkole, liczba oraz liczebność grup zostanie ustalona w trakcie realizacji zlecenia.

Wykonawca ustali szczegółowy harmonogram warsztatów/wykładów/konsultacji w oparciu o wskazówki SORE, dyrektorów szkół/przedszkoli oraz wytycznymi Koordynatora projektu. Harmonogram warsztatów/wykładów/konsultacji określi: częstotliwość spotkań, miejsce (adres) zajęć, nr pokoju, datę dzienną, godziny w formacie gg.mm (od do) oraz liczbę godzin zajęć wg wzoru formularza dostarczonego przez Zamawiającego.

Warsztaty/wykłady/konsultacje realizowane będą zgodnie z diagnozą potrzeb w każdej szkole/przedszkolu od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r. Warsztaty/wykłady/konsultacje odbywać się będą w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie, w wyznaczonych pomieszczeniach, w dniach roboczych w godzinach przed i popołudniowych. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć w dni wolne od pracy pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściwego dyrektora szkoły/przedszkola oraz nauczycieli.


Tabela 1. Wykaz części zamówienia realizowanego przezSelf Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne M. Mołoń, T. Kobylański S.C.

Nr części zamówienia

Nazwa i adres szkoły/przedszkola

forma zajęć

liczba godzin przypadająca na daną formę zajęć

termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia

Temat zajęć

1

Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej 38-516 Tarnawa Dolna 28

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

2

Gimnazjum w Tarnawie Dolnej 38-516 Tarnawa Dolna 28

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

3

Szkoła Podstawowa w Zagórzu 38-540 Zagórz, Piłsudskiego 70

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 7. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

7

Szkoła Podstawowa w Rzepedzi 38-542 Rzepedź, Osiedle A 30

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

8

Szkoła Podstawowa w Dobrej 38-503 Dobra 48

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

9

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3 w Sanoku ul. Podgórze 26, 38-500 Sanok

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 6. Wspieranie pracy wychowawców klas

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

10

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 4 w Sanoku ul. Robotnicza 13a, 38-500 Sanok

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 7. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

11

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Al. Szwajcarii 5, 38-500 Sanok

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

12

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowotańcu 38-505 Nowotaniec 77

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 2. Ocenianie kształtujące

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

13

Gimnazjum w Zespole Szkół w Komańczy 38-543 Komańcza 249

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

14

Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 38-500 Sanok, Niebieszczany 492

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

15

Gimnazjum w Niebieszczanach 38-500 Sanok, Niebieszczany 492

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

16

Szkoła Podstawowa w Prusieku 38-500 Sanok, Prusiek 157

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

17

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej 38-530 Zarszyn, Odrzechowa ul. Szkolna 1

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

19

Szkoła Podstawowa w Trepczy 38-500 Sanok, Trepcza, Sanocka 16

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 7. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

25

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach im. II Czechosł. Bryg. Spadochronowej 38-530 Zarszyn, Nowosielce 206

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 15.04.2014r

Temat 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Szkolenie/warsztaty wspierające proces wspomagania w zakresie technik nauczania i metod aktywizujących oraz technik uczenia się i zapamiętywania.

2) . Konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania w szkole w zakresie doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli

I gr. - nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących – 6 godzin

II gr. - nauczyciele przedmiotów zawodowych - 6 godzin

3) Konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe wspierające proces przełożenia nowych umiejętności na praktykę szkolną - wg potrzeb.

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

26

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku ul. Rymanowska 17, 38-500 Sanok

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 15.04.2014r

Temat 6. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła . Szkolenie/warsztaty wspierające proces wspomagania przede wszystkim pod kątem pracy z "trudnym" zespołem klasowym i uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

 • współpraca z rodzicami, techniki motywowania uczniów,
 • nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów,
 • analizowanie oddziaływań wychowawczych - ewaluacja programu wychowawczego;

2) Konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania w szkole na temat praca z uczniem z dysfunkcjami. – dwie grupy:

I gr. nauczyciele klas 0 – 3 oraz wych. świetlicy; 6 godzin

II gr. nauczyciele klas 4 – 6; 6 godzin

3) Konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe wspierające proces przełożenia nowych umiejętności na praktykę szkolną - wg potrzeb.

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

27

Zespół Szkół w Besku - Szkoła Podstawowa ul. Kolejowa 54, 38-524 Besko

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 15.04.2014r

Temat 6. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. Przede wszystkim pod kątem pracy z "trudnym" zespołem klasowym i uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

1) Szkolenie/warsztaty wspierające proces wspomagania w szkole w zakresie doskonalenia umiejętności pracy wychowawczej.:

 • Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli
 • Metody rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Zasady planowania i monitorowania oddziaływań wychowawczych.

2) Konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania w szkole.:

· nauczyciele klas 0 – 3: 6 godzin

· nauczyciele klas 4 - 6: 6 godzin

3) Konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe wspierające proces przełożenia nowych umiejętności na praktykę szkolną - wg potrzeb

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

28

Zespół Szkół w Besku- Gimnazjum 38-524 Besko, Kolejowa 54

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 15.04.2014r

Temat 7. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?. Przede wszystkim w zakresie pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze („trudnym”).

1) Szkolenie/warsztaty. - 3 moduły z oferty:

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów.
 • Współpraca z rodzicami w kontekście odpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów.

2) Konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania w szkole na temat narzędzi diagnozujących skuteczność prowadzonych działań wychowawczych (2 grupy po 6 godzin) r.

3) Konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe wspierające proces przełożenia nowych umiejętności na praktykę szkolną - wg potrzeb ( m.in. tworzenie scenariuszy zajęć).

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

29

Szkoła Podstawowa w Zarszynie 38-530 Zarszyn, Bieszczadzka 19

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 7. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Przede wszystkim pod kątem pracy z "trudnym" zespołem klasowym i uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

1) Szkolenie/warsztaty - (2 moduły w marcu, 1 – w kwietniu) moduły z oferty:

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów.
 • Współpraca z rodzicami w kontekście odpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów.
 • ABC wychowawcy/Rozwiązywanie konfliktów w szkole

2) Konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania w szkole, np. modyfikowanie systemu kar i nagród, ocenianie zachowania w kl. 1 -3

I gr. nauczyciele klas 0 – 3; 6 godzin

II gr. nauczyciele klas 4 – 6; 6 godzin

3) Konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe wspierające proces przełożenia nowych umiejętności na praktykę szkolną - wg potrzeb .

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

30

Gimnazjum w Zarszynie 38-530 Zarszyn, Bieszczadzka 19

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 15.04.2014r

Temat 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. Szkolenie/warsztaty wspierające proces wspomagania zakresie warunków sprzyjających procesowi edukacyjnemu (zgodnie z ofertą) – marzec 2014.

· motywowanie uczniów do nauki (w tym metody pracy sprzyjające uczeniu się)

· uczestnictwo uczniów w planowaniu, organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w szkole/klasie oraz opracowanie planu działania służącego angażowaniu uczniów do uczestnictwa w doskonaleniu procesów edukacyjnych.

2) Konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania w szkole – zgodnie z ofertą .

I gr. nauczyciele zespołu przedmiotów humanistycznych; 6 godzin

II gr. nauczyciele zespołu przedmiotów matemat. –przyrodn.; 6 godzin

3) Konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe wspierające proces przełożenia nowych umiejętności na praktykę szkolną - wg potrzeb..

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

31

Gimnazjum w Długiem im. Św. Jadwigi Królowej 38-530 Zarszyn, Długie 321

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 15.04.2014r

Temat 11. Rodzice są partnerami szkoły. Szkolenie/warsztaty wspierające proces wspomagania w szkole w zakresie w zakresie komunikacji interpersonalnej, prowadzenia spotkań z rodzicami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności

2) Konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania w szkole - w tym opracowanie narzędzi współpracy, zasad współpracy oraz narzędzi do ewaluacji współpracy szkoły z rodzicami - 2 grupy po 6 godzin.

3) Konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe wspierające proces przełożenia nowych umiejętności na praktykę szkolną (Kwiecień/maj 2014 r.:) - wg potrzeb

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

34

Zespół Szkół nr 5 w Sanoku ( technikum) 38-500 Sanok, Jagiellońska 22

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

36

Szkoła podstawowa nr 3 w Sanoku ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

40

Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 38-500 Sanok, Srogów Górny 137

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

43

Szkoła Podstawowa w Łukowem 38-516 Tarnawa Dolna, Łukowe 64

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

44

Gimnazjum nr 2 w Sanoku 38-500 Sanok, Sobieskiego 5

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

3 Temat 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

46

Zespół Szkól nr 2 - Technikum nr 2 w Sanoku 38-500 Sanok, Stróżowska 15

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

47

SP w Tyrawie Wołoskiej 38-535 Tyrawa Wołoska 138

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

48

ZS nr 2 - III Liceum Ogólnokształcące w Sanoku 38-500 Sanok, Stróżowska 15

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

49

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku 38-500 Sanok, Stróżowska 16

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

50

Technikum Nr 4 w Zespole Szkół nr 4 38-500 Sanok, Sadowa 21

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 8. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

52

Szkoła Podstawowa w Porażu 38-540 Zagórz, Poraż 45

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 11. Rodzice są partnerami szkoły

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

53

Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu 38-530 Zarszyn, Jaćmierz 230

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

54

Szkoła Podstawowa w Bażanówce 38-530 Zarszyn, Bażanówka 102

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 6. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

55

Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 38-500 Sanok, Kostarowce 79

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 6. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

56

Gimnazjum nr 4 w Sanoku 38-500 Sanok, Jana Pawła II 25

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 11. Rodzice są partnerami szkoły

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r


Tabela 2. Wykaz części zamówienia realizowanego przez Pana Pawła Komendę


Nr części zamówienia

Nazwa i adres szkoły/przedszkola

forma zajęć

liczba godzin przypadająca na daną formę zajęć

termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia

Temat zajęć

22

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku 38-500 Sanok, Mickiewicza 11

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 9. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet z uwzględnieniem dziennika elektronicznego

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r
Tabela 3. Wykaz części zamówienia realizowanego przez Panią Annę Kozimor-Cyganik

Nr części zamówienia

Nazwa i adres szkoły/przedszkola

forma zajęć

liczba godzin przypadająca na daną formę zajęć

termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia

Temat zajęć

6

Szkoła Podstawowa nr 6 w Sanoku ul. Przemyska 80, 38-500 Sanok

warsztaty

15h

od podpisania umowy do 30.04.2014r

Temat 2. Ocenianie kształtujące

konsultacje grupowe i wykłady

12h

od podpisania umowy do 30.05.2014r

konsultacje grupowe

5h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

konsultacje indywidualne

10h

od podpisania umowy do 30.06.2014r

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988