4.Publikacja książkowa

Z uwagi na zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty, wprowadzające z dniem 1 stycznia 2016r obowiązek wspomagania szkół i placówek (w odpowiedzi na ich potrzeby) polegający na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości ich pracy, beneficjent zaplanował wydanie publikacji książkowej zawierającej materiały wsparcia dydaktycznego dla nowego okresu wspomagania. W opracowaniu znajdować się będą: materiały przygotowane w ramach przedmiotowego projektu takie jak PPW, formularze, karty czasu pracy, artykuły i konspekty ekspertów, kluczowe informacje rozpowszechniane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z przykładami dobrych praktyk.
Z uwagi na znaczny potencjał objętościowy materiału wypracowanego w ramach projektu z okresu 2013-2015, publikację zaplanowano w formie książkowej uzupełnianej nośnikiem elektronicznym (pendrive). Materiały będą przekazane każdemu uczestnikowi projektu oraz podmiotom, które z ustawy mają obowiązek wspomagania, tj. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku Biblioteka Pedagogiczna, Oddział w Sanoku.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988