KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki

Zarząd Powiatu Sanockiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sportu i turystyki. W ramach konkursu złożonych zostało 19 ofert. 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych, spośród pozostałych Zarząd przyznał dofinansowanie dla 17 zadań.

Każdy z podmiotów, który brał udział w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy.

W przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowana, konieczne będzie dopasowanie oferty do przyznanej kwoty dotacji.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988