Konkurs ofert - kultura, sport, turystyka

Zarząd Powiatu Sanockiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sportu i turystyki. W ramach konkursu złożonych zostało 29 ofert. 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych, spośród pozostałych Zarząd przyznał dofinansowanie dla 23 zadań.

Każdy z podmiotów, który brał udział w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy.

W przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowana, konieczne będzie dopasowanie oferty do przyznanej kwoty dotacji.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988