Materiały edukacyjne

Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce

Pyły zawieszone i Benzo(a)piren w pyle PM10


Spot "Nie pal śmieci - nie truj siebie i innych"

Spot "Nie pal śmieci - łamanie prawa kosztuje"

"Nie pal śmieci" odc. 1/3 ("Nie truj!")

"Nie pal śmieci" odc. 2/3 ("Nie łam prawa!")

"Nie pal śmieci" odc. 3/3 ("Masz wybór!")