Podział administracyjny

Gmina Besko

Gmina Besko powstała w 1991 r. oddzielając się od gminy Zarszyn. Leży w malowniczej dolinie Wisłoka, na pograniczach Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko - Sanockich, na zachód od Sanoka. Południowa część gminy leży nad sztucznym zbiornikiem wodnym w Klimkówce. Gmina ma powierzchnię 28 km.2 w jej skład wchodzą 3 sołectwa. Liczba mieszkańców - 4 289 osób

Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=besko/
E-mail: ugbesko@poczta.onet.pl

Gmina Bukowsko

Gmina Bukowsko leży we wschodniej części Beskidu Niskiego, na południowy zachód od Sanoka. Na powierzchni 138 km. 2 zamieszkuje 5 244 osób w 12 sołectwach i 2 osadach. Jest to teren stosunkowo dobrze zagospodarowany pod turystycznum. Dobrze rozbudowana jest sieć gospodarstw agroturystycznych oferujących oprócz pobytów różnorodne atrakcje dla gości. Na terenie tej gminy w Karlikowie działa największy wyciąg narciarski w regionie liczący 1126 m.

Oficjalna strona gminy: http://www.bukowsko.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=bukowsko/
E-mail: zeas@bukowsko.pl

Gmina Komańcza

Gmina Komańcza posiada szczególnie interesujące położenie. Leży ona w dolinie Osławy i Osławicy, na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Na jej terenie leży m.in. dzikie i owiane licznymi legendami pasmo Chryszczatej. Tu żyje jedyna w Bieszczadach zwarta grupa ludności autochtonicznej, która częściowo uniknęła przesiedleń lat 1945 - 47. Łemkowie osławiaccy kultywują bogate tradycje oryginalnej kultury duchowej górali wschodnio - beskidzkich. Obecnie na powierzchni 455 km. 2 żyje 5 401 osób w 14 sołectwach. Funkcjonuje tu osobowe kolejowe przejście graniczne na Słowację w Łupkowie. Budowane jest również przejście drogowe w Radoszycach.

Oficjalna strona gminy: http://www.komancza.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.komancza.regiony.pl/
E-mail: urzad@komancza.pl

Gmina Sanok

Gmina Sanok obejmuje wioski w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. W skład jej wchodzą tereny leżące częściowo w Beskidzie Niskim. Ukształtowanie rzeźby terenu jest zróżnicowane, poczynając od równiny Dołów Jasielsko - Sanockich po strome zbocza Gór Słonnych. Różny jest również stopień zalesienia tereny. Największe jest na północ od Sanoka, gdzie w celu ochrony naturalnego bogactwa przyrody utworzony został Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Najatrakcyjniejszym rejonem turystycznie jest dolina Sanu malowniczymi przełomami. Gmina zajmuje 231 km. 2 powierzchni, w jej skład wchodzą 32 miejscowości. Liczba mieszkańców przekracza 16 235.

Oficjalna strona gminy: http://www.gminasanok.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.gmina.sanok.com.pl/bip/
E-mail: ug_sanok@gminasanok.pl

Miasto Sanok

Miasto Sanok - stolica powiatu stanowi główny ośrodek gospodarczy i kulturalny regionu. Miasto położone jest nad Sanem na głównym szlaku komunikacyjnym w Bieszczady przy linii kolejowej Jasło - Zagórz. Zajmuje powierzchnię 38 km2 i mieszka w nim 41 602 mieszkańców. Miasto to jest również miejscem posiadającym niewątpliwe zalety turystyczne. Będąc wygodną bazą noclegową i wypadową w Bieszczady i okoliczne tereny Sanok oferuje także turystom bogatą bazę sportowo rekreacyjną (m. in. sztucznie mrożone lodowisko i tor do jazdy szybkiej na łyżwach, zespół basenów), wyjątkowe muzea (Zespół Budownictwa Ludowego, Muzeum Historyczne) oraz interesujące imprezy kulturalne (Festiwal Muzyki Wokalnej im. Adama Didura, Collage Teatralny, Sanockie Spotkania Akordeonowe, Festiwal Na Pograniczach).

Oficjalna strona gminy: http://www.sanok.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.um-sanok.e-zet.pl/default.php
E-mail: umsanok@ks.onet.pl

Gmina Tyrawa Wołoska

Gmina Tyrawa Wołoska położona jest w dolinie potoku Tyrawskiego, u zbiegu Gór Słonnych i Pogórza Przemyskiego (Podgórze Bieszczadów) w całości na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonych, na północ od Sanoka. Powierzchnia - 69 km. 2, liczba mieszkańców 2 044 osób zamieszkałych w 5 sołectwach. Na terenie gminy najdłuższe w Polsce serpentyny na których odbywają się samochodowe rajdy górskie.

Oficjalna strona gminy: http://www.tyrawa.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.tyrawa.pl/
E-mail: urzad@tyrawa.pl

Gmina Zagórz

Gmina Zagórz leży na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego w Dolinie Osławy i Kalniczki na południowy - wschód od Sanoka. W Zagórzu znajduje się węzłowa stacja PKP - rozjazd w kierunku Krakowa, Medzilaborec (Słowacja) i Chyrowa (Ukraina). Obszar - 160 km. 2 w tym 22 km. 2 miasto, liczba mieszkańców ? 12 563 w 10 sołectwach..

Oficjalna strona gminy: http://www.zagorz.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.zagorz.ugm.pl/bip/bip.php
E-mail: urzad@zagorz.pl

Gmina Zarszyn

Gmina Zarszyn leży przy głównym trakcie drogowym i kolejowym z Sanoka do Krakowa, w dorzeczu Wisłoka u zbiegu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko - Sanockich. Południowa cześć gminy leży w strefie chronionego krajobrazu, zaś południowo - zachodnia przylega do zalewu w Sieniawie. Sama wieś Zarszyn była w średniowieczu miastem., które w XVIII w. utraciło prawa miejskie. Powierzchnia gminy - 106 km2 Liczba sołectw - 10, liczba mieszkańców 9 241.

Oficjalna strona gminy: http://www.zarszyn.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.zarszyn.pl/bip
E-mail: sekretariat@zarszyn.pl

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988