Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Szkolenie pn.: ”szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie oraz rozpoznawanie roślin towarzyszących roślinom uprawnym (zajęcia terenowe) ” organizowane było przez Starostwo Powiatowe w Sanoku w ramach działania nr III projektu pn.: ,, Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”. Projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów.

Szkolenie odbyło się 24 i 27 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Pierwsza część szkolenia dot. „szkolenia podstawowego…..” przeprowadzone zostało na podstawie warunków określonych wRozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U.2013.554 )

Szkolenie prowadzili:

1. p. Tadeusz Adamiak – Powiatowy Zespół Doradców Rolnictwa w Sanoku.

a. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

b. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

c. Integrowana ochrona roślin

d. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

2. p. Józef Gocko – Dyrektor Zespołu Szkół centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

a. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin.

b. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

3. dr Marian Szewczyk – Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku.

a. Rozpoznawanie roślin towarzyszących roślinom uprawnym.

Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu.