Podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiat Sanocki 14 kwietnia 2014 r. otrzymał pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”. Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła 25 marca 2014 r. na Komitecie do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL02 „ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Projekt znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej i uzyskał 99,49% wnioskowanego wsparcia w wysokości do 1 036 321 PLN.

Po uzyskaniu informacji o możliwości dofinansowania projektu, Powiat Sanocki zaktualizował i przygotował szereg dokumentów stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie w tym zawarł umowy partnerskie w sprawie wsparcia finansowego oraz prowadzenia promocji projektu z instytucjami tj. Gminy Besko, Bukowsko, Komańcza, Miasto Sanok, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, Zagórz oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Komańcza oraz organizacją pozarządową tj: Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa o/Rzeszów.

Umowę o dofinansowanie Powiat Sanocki zawarł 19 sierpnia 2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działającego w imieniu Ministra Środowiska pełniącego funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

W trakcie realizacji projektu aktualizowano załączniki do umowy o dofinansowanie a w szczególności Plan Wdrażania Projektu oraz załączniki do umów partnerskich tj. załącznik nr 2 „harmonogram wydatkowania” i załącznik nr 3 „Szczegółowy budżet w podziale na Beneficjenta i partnerów Projektu”.

W lipcu 2015 r. Powiat Sanocki otrzymał informację od NFOŚiGW w Warszawie o możliwości przedłużenia realizacji projektu maksymalnie do kwietnia 2017 r. Władze Powiatu zdecydowały się na przedłużenie realizacji projektu. Aneks do umowy o dofinansowanie podpisano 12 kwietnia 2016 r.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988