Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie terenu

Umowę z wykonawcą Firmą PARK-M Sp. z o.o. z Starego Sącza podpisano 21 sierpnia 2014 r. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Całość inwestycji pn.:”Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach powiatu sanockiego”, opiewała na kwotę ponad 700 tys. zł. Cena za wykonanie przedmiotu umowy złożona była z cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, protokołem z dnia 26 sierpnia 2014 r. przekazany został Wykonawcy teren wykonania usługi.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988