Konferencja prasowa

Konferencja prasowa organizowana była przez Starostwo Powiatowe w Sanoku w ramach działania nr II projektu pn.: ,, Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”.

Projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów.

Konferencja prasowa odbyła się 24 lutego 2015 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Na konferencje zaproszeni zostali lokalnej prasy, wydawcy informacyjnych portali internetowych, radia i telewizji oraz lokalnych władz. Na konferencji przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sanoku tj. Pan Roman Konieczny Starosta Sanocki oraz Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, przekazali lokalnym mediom informacje na temat realizacji projektu oraz pierwszych wyników zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Powiatu Sanockiego. Informacje o gatunkach inwazyjnych ich występowania oraz obserwacji na temat pierwszych wyników zwalczania barszczu Sosnowskiego przekazał Pan dr Marian Szewczyk pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.

Uczestnicy konferencji otrzymali „materiały informacyjno – promocyjne” tj. materiały prasowe, ulotkę informacyjno – promocyjną, USB „wafer” oraz smycz. Organizator przygotował również catering.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988