Konferencja - Ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków roślin na bioróżnorodność w powiecie sanockim

Konferencja pn.: ”Ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków roślin na bioróżnorodność w powiecie sanockim” organizowana była przez Starostwo Powiatowe w Sanoku w ramach działania nr IV projektu pn.: ,, Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”.

Projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów.

Konferencja odbyła się 25 lutego 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej.

Na konferencji swoje wykłady wygłosili:

1. Wojciech Skiba – kierownik projektu, Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku

„Prezentacja projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”

2. prof. dr. hab. Józef Mitka – Kierownik Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Ogrodu Botanicznego w Krakowie

„Inwazje roślin na przestrzeni dziejów”

3. dr Stefan Gawroński Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Ekonomiczne aspekty zwalczania inwazyjnych gatunków roślin”

4. dr Marian Szewczyk – Państwowa Wyższa Szkołą im. Jana Grodka w Sanoku

„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w powiecie sanockim - efekty i prognozy”

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska tj. Ligi Ochrony Przyrody, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Bieszczadzkiego Parku Narodowego itd., uczelni, władz wojewódzkich i samorządowych, oraz instytucji i organizacji partnerskich w projekcie.

Uczestnicy konferencji otrzymali zestaw informacyjno – promocyjny składający się z: publikacji naukowej pn.: materiały konferencyjne, pendriv WAFER + smycz, ulotki informacyjno – promocyjnej oraz kalendarza. Organizator przygotował również catering.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988