Jednostki powiatowe

Centrum Integracji Społecznej

Stróżowska 15, 38-500 Sanok
www:
http://www.cissanok.pl/
e-mail:
gsm:
515 284 553 (Marcin Marcinkowski (kierownik))
518 922 200 (biuro)

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, która służy reintegracji za­wodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzimy zajęcia w ramach 3 grup warsztatowych:

- budowlano - remontowy

- pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania chodników

- gastronomiczny

Działalność CIS-u obejmu­je głównie warsztaty i szkolenia, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów oso­bistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwia­jących codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988