Starostwo Powiatowe

                                                
                

Powiat Sanocki

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Rynek 1, 38-500 Sanok

            
                                                                                                                                                                    
Telefon:13 46 52 900Fax:13 46 52 988
Strona WWW:http://powiat-sanok.plBIP:http://bip.powiat-sanok.pl
Email: powiat-sanok@powiat-sanok.pl            

                                                                                                                                                                                
NIP Starostwa Powiatowego: 687-16-42-259
Regon Starostwa Powiatowego: 370443877
NIP Powiatu Sanockiego: 687-17-86-679
Regon Powiatu Sanockiego: 370440703

    

Godziny urzędowania:

    

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

        

Dyżury

    

Wydział Komunikacji i Transportu - w każdy poniedziałek pełni dyżur do godziny 17:00

    Dyżury Przewodniczących Rady Powiatu oraz członka Zarządu Powiatu

        

Obsługa stron i interesantów

                                                                                                                            
Wydział Komunikacji i Transportu
(pok. 10, 12, 12a, 13)
Poniedziałek: 8:00 - 16:30
Wtorek – piątek: 8:00 - 14:30
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wtorek 8:00 - 15:30
Pozostałe dni 8:00 - 13:30
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Pozostałe dni 8:00 - 15:00
    

Wydziały Starostwa Powiatowego

    Wydziały z siedzibą na: Rynek 1, 38-500 Sanok
    Wydział Finansowy
    Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
    Wydział Komunikacji i Transportu
    Wydział Organizacyjny
    Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
    Pełnomocnik ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    Samodzielne stanowiska ds. obsługi prawnej
    Samodzielne stanowisko ds. audytu - audytor wewnętrzny
    Samodzielne stanowisko ds. kadr
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Samodzielne stanowiska ds. informatyki
    
    Wydziały z siedzibą na ul.Kościuszki 36, 38-500 Sanok
    Wydział Architektury i Budownictwa
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
    Wydział Zarządzania Kryzysowego
    Geolog Powiatowy
    
    Wydziały z siedzibą na ul. Konarskiego 24, 38-500 Sanok
    Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988