IN.272.1.55.2018 - Usluga usuwania pojazdów z dróg powiatu sanockiego oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu sanockiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

II. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 2 zadania:

Zadanie nr 1 – usuwanie pojazdów z dróg powiatu sanockiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;

Zadanie nr 2 – prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu sanockiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.


TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia – 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r.;

2. Miejsce realizacji zamówienia – Powiat Sanocki.

Kompletną ofertę należy złożyć w opisanej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, parter, pok. 1, w terminie do dnia 19.11.2018 r., do godz. 10 00

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia – 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r.;

2. Miejsce realizacji zamówienia – Powiat Sanocki.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988