Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych