Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprzwie ustalenia odszkodowania za nieruchomości

położone w:

1) Strachocinie, oznaczone jako działki nr 288, 306, 596, 610, 884

2) Pakoszówce, oznaczone jako działki nr 956