Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat obejmujące działki w Besku i w Dobrej