Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sanockiego, położonych w Sanoku obręb Posada, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony