Wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonych w Nowosielcach gmina Zarszyn przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.