Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów-Besko w m. Besko w km 3+125 do 3+572 i 3+608 do 3+960”

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów-Besko nastąpią utrudnienia w ruchu

od 10.10. 2019 r. (tj. czwartek) do czasu zakończenia robót.

Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.