Ograniczenia nośności na drogach powiatowych

Powiat Sanocki informuje, że Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku od dnia 18-02-2014 r. będzie sukcesywnie wprowadzać ograniczenia nośności na drogach powiatowych w celu ich ochrony przed nadmiernym zniszczeniem w związku z roztopami wiosennymi.

Ograniczenia nie dotyczą regularnej komunikacji autobusowej, dowozu dzieci do szkół oraz jednostek ratownictwa.

Ograniczenia będą obowiązywać do odwołania.

Podstawa prawna: art. 20 pkt 12 i 14 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115)

Wykaz dróg powiatowych z wprowadzonym ograniczeniem nośności


będących pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

luty 2014


Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Ograniczenie nośności - tonaż1.

2046R

Krzemienna-Raczkowa-Jurowce

6


2.

2049R

Niebocko-Grabówka-Falejówka

3


3.

2050R

dr. przez Grabownica

3


4.

2053R

Humniska - Strachocina

3


5.

2045R

Turze Pole - Zarszyn

6


6.

2203R

Jaćmierz - Bażanówka

6


7.

2204R

Długie - Pakoszówka

6


8.

2060R

Wzdów - Besko

6


9.

2006R

Haczów - Besko

6


10.

2007R

Milcza - Besko

3


11.

2201R

Besko - Mymoń

6


12.

2059R

Zarszyn - Odrzechowa

6


13.

2206R

Długie - Pielnia

6


14.

2113R

Pastwiska - Puławy

6


15.

2205R

Czerteż - Strachocina

6


16.

2223R

Grabownica - Lalin

6


17.

2217R

Jurowce - Trepcza

6


18.

2218R

Raczkowa - Mrzygłód

3


19.

2219R

Hłomcza - Łodzina

6


20.

2222R

Sanok - Liszna

6


21.

2255R

Wujskie przez wieś

6


22.

2220R

Mrzygłód - Tyrawa Wołoska

6


23.

2221R

Siemuszowa - Rozpucie

6


24.

2207R

Pisarowce - Nowotaniec

6


25.

2213R

Pisarowce – Markowce

6


26.

2211R

Pobiedno - Dudyńce

6


27.

2212R

Sanok - Bukowsko

6


28.

2215R

Sanoczek - Płowce - Stróże

6


29.

2229R

Prusiek - Niebieszczany - Wysoczany

6


30.

2228R

Poraż - Zagórz

8


31.

2214R

Pobiedno - Zboiska

6


32.

2208R

Sękowa p. wieś

6


33.

2210R

Wola Piotrowa p. wieś

6


34.

2261R

Radoszyce - Granica Państwa

6


35.

2263R

Nowy Łupków p. wieś

6


36.

2259R

Rzepedź - Kalnica - Mchawa

6


37.

2257R

Tarnawa - Kalnica

6


38.

2227R

Załuż - Lesko

10


39.

2256R

Tarnawa - Huzele

6


40.

2258R

Tarnawa - Hoczew

3


41.

2235R

Sanok - Dobra

8


42.

2225R

Tyrawa Wołoska - Wańkowa

6


43.

2226R

Rakowa - Stańkowa

3


44.

2224R

Rozpucie - Ropienka

3