Ograniczenia nośności dróg

Powiat Sanocki informuje, że Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku od dnia 6-03-2015 r. będzie sukcesywnie wprowadzać ograniczenia nośności na drogach powiatowych w celu ich ochrony przed nadmiernym zniszczeniem w związku z roztopami wiosennymi.

Ograniczenia nie dotyczą regularnej komunikacji autobusowej, dowozu dzieci do szkół oraz jednostek ratownictwa.

Ograniczenia będą obowiązywać do odwołania.

Podstawa prawna: art. 20 pkt 12 i 14 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115)

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988