Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sanockiego

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje,

że w okresie od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 02 lutego 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Wykaz obejmuje część pomieszczenia garażowego o powierzchni użytkowej 21,76 m2 w budynku garażowym posadowionym na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 1106/1 i nr 1107, położonych w Sanoku obręb Śródmieście.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988