Ogłoszenie Starosty Sanockiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”

OGŁOSZENIE

STAROSTY SANOCKIEGO

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”

ogłoszonego dnia 22 lipca 2014r. w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego pod poz. 2081

Na podstawie art.14 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1867 z późn. zm.) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji dokumentu „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego” („Plan Transportowy”) - stanowiący załącznik do Uchwały Nr LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014r..

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. W rozdziale 6 punkt 6.1 , do dotychczasowej treści dodanie zapisu:

„Integralną część Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego stanowią:

- Regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sanocki, stanowiący Załącznik A do niniejszego Planu Transportowego,

- Zasady organizacji systemu informacji dla pasażera w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sanocki, stanowiące Załącznik B do niniejszego Planu Transportowego,

- Zasady organizacji rynku przewozów drogowych w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sanocki stanowiące Załącznik C do niniejszego Planu Transportowego.”


2. W tabeli nr 26 – Linie użyteczności publicznej dodaje się następujące pozycje:

„41. Sanok- Wola Sękowa przez Pisarowce, Nowotaniec, Nadolany, Nagórzany

42. Sanok-Jaćmierz przez Czerteż, Kostarowce, Strachocina, Bażanówka

43. Sanok- Besko przez Zarszyn

44. Sanok –Poraż przez Sanoczek, Prusiek, Niebieszczany

45. Sanok-Sanok przez Płowce, Stróże Małe

46. Sanok-Siemuszowa przez Mrzygłód, Dobrą, Łodzinę Tyrawę Solną”


3. W tabeli nr 26 w pozycji 36 zapis uzyskuje brzmienie:

„Sanok przez Pisarowce, Nadolany, Nagórzany, Wolę Sękową do Nowotańca”


4. Z powyższą dokumentacją można się zapoznać:

- w siedzibie Powiatu Sanockiego przy ul. Rynek 1 , parter pok. 56 w godz. od 8.00 do 14.30 w dniach przy urzędu

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku , adres: http://bip.powiat-sanok.pl/ogloszenia/


5. Uwagi dotyczące aktualizacji Planu Transportowego można wnosić za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://bip.powiat-sanok.pl/ogloszenia/

- osobiście w siedzibie Powiatu Sanockiego ul. Rynek 1, parter pok. Nr 56 w godz. od 8.00 do 14.30.,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: komunikacja@powiat-sanok.pl


6. Termin konsultacji wynosi 21 dni od ogłoszenia projektu zmian na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanocku tj. do dnia 14.03.2017 r.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988