Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, których realizację w 2018 roku wspiera Powiat Sanocki