Ogłoszenie o wynikach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 dotyczącego wyboru Partnera w ramach przeprowadzonego otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych.

Ogłoszenie o wyborze Partnera w ramach przeprowadzonego otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego - Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16.
Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988