Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla lasów (własności osób fizycznych)

położonych na terenie miejscowości: Liszna, Łodzina, Niebieszczany, Pakoszówka, Pisarowce, Płowce, Sanoczek, Brzozowiec, Choceń, Czaszyn, Kalnica, Mokre, Olchowa, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Zahutyń, Zawadka Morochowska, Besko, Mymoń.
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988