Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych