Obwieszczenie z dnia 30 Llistopada 2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr G117035R - ul. Pomorska w Sanoku"