Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 138/17 o udzieleniu dla Gminy Zagórz pozwolenia na przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu