Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018r. o wydanu decyzji Nr 194/18 o zmianie decyzji Starosty Sanockiego Nr 159/15 z dnia 27.04.2015 r. o udzieleniu pozwolenia na wykonanie stacji LPG na działce nr 178 w miejscowości Wolica

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988