Obwieszczenie z dnia 17 maja 2018r.

o wydaniu decyzji Nr 241/18 o udzieleniu dla Burmistrza Miasta Sanoka z/s Sanok, Rynek 1 pozwolenia na budowę: przebudowa dróg gminnych nr: G117012R ul. Piastowska, G117035R ul. Pomorska i G117036R ul. 1000-lecia na działkach nr 2529, 2534, 2531, 1146/30, 1170/2, 1170/3, 1170/4 i 1170/1 w Sanoku-Dąbrówce.
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988