Obwieszczenie z dnia 17 maja 2018r.

o wydaniu decyzji Nr 241/18 o udzieleniu dla Burmistrza Miasta Sanoka z/s Sanok, Rynek 1 pozwolenia na budowę: przebudowa dróg gminnych nr: G117012R ul. Piastowska, G117035R ul. Pomorska i G117036R ul. 1000-lecia na działkach nr 2529, 2534, 2531, 1146/30, 1170/2, 1170/3, 1170/4 i 1170/1 w Sanoku-Dąbrówce.