Obwieszczenie z dnia 11.10.2018 o wydaniu decyzja nr 549/18 o udzieleniu pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowo-produkcyjnego o część magazynową i socjsocjalo-biurową

na działce o nr ewid. 165/1, 165/4 w miejscowości Pielnia.
Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988