Obwieszczenie z dnia 1 października 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną nr G117160R ul. Łany