Obwieszczenie Starosty Sanockiego z dnia 30.07.2018 r.dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 384/18 z dnia 30.07.2018 r. o udzieleniu dla Zarządu Powiatu Sanockiego z/s Sanok, Rynek 1 pozwolenia na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2257R

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988